Duurzaamheid & innovatie

Duurzaamheid & innovatie

Beekpark Tandartsen gebruikt moderne technieken die het bezoek van patiënten aan onze praktijk kunnen verkorten en veraangenamen. Bovendien streven we altijd naar de best mogelijke kwaliteit, volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, tegen een normale prijs, met aandacht voor duurzaamheid.

Duurzaamheid en afvalbeleid

Wij zijn begaan met het milieu en in onze praktijk staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarom betrekken wij de nieuwste hightech apparatuur bij uw behandelingen en zorgen we voor een verantwoorde verwerking van ons afval. Via onderstaande links kunt u onder andere lezen welke hightech apparatuur wij gebruiken, hoe wij omgaan met röntgenstraling en wat er met ons afval gebeurt.

Digitale mondscanner

Beekpark Tandartsen werkt met de <a href=" target=”_blank” rel=”noopener”>3Shape TRIOS. Dit scanapparaat vervangt de traditionele mondafdruk, waarbij een patiënt voor een kroon, brug of beugel altijd moest ‘happen’ in afdrukmateriaal. Enkele voordelen van deze digitale scanner:

 • Comfortabel: Niet meer happen, sneller klaar en minder praktijkbezoek
 • Snel resultaat: direct contact met laboratorium
 • Nauwkeurig: Uw kroon, brug of beugel past perfect
 • Weinig milieubelasting met afdruklepels en chemische afdrukmaterialen
Behandelmicroscoop

Beekpark Tandartsen werkt met de behandelmicroscoop van Carl Zeiss. Deze microscoop maakt de kleinste details en fijnste structuren in uw mond zichtbaar. Uit onderzoek blijkt dat goed licht en goed zicht op het te behandelen gebied de resultaten van een tandheelkundige behandeling spectaculair verbeteren. Bijkomend voordeel is dat de behandelaar een veel gezondere werkhouding kan aannemen, waardoor deze zich moeiteloos lang en intensief op de behandeling kan concentreren.

Röntgen en Orthopantomogram (OPG)

Beekpark Tandartsen werkt met digitale röntgenfotografie. Digitale röntgen is sneller, kwalitatief beter en efficiënter dan conventionele röntgenfotografie en bovenal veel minder belastend voor het milieu.

Behalve de “gewone” digitale röntgenfoto’s van uw gebit kan Beekpark Tandartsen ook speciale grote digitale overzichtsfoto’s maken. Een Orthopantomogram (OPG) geeft in één keer een overzicht van alle tanden en kiezen in de boven- en onderkaak en de weefsels daaromheen. Die informatie kan heel belangrijk zijn bij het stellen van een nauwkeurige diagnose en het maken van een goed onderbouwd behandelplan.

Beekpark Tandartsen maakt gebruikt van de Pax400 van Vatech.

Veiligheid
Beekpark Tandartsen neemt alle maatregelen ter bescherming van zijn patiënten en medewerkers die voortvloeien uit het Besluit Stralingsbescherming van 1 maart 2002, waarin ook alle Europese normen voor röntgenstraling zijn opgenomen. Bij zwangerschap maken wij uit voorzorg geen röntgenfoto’s. Denkt of weet u dat u zwanger bent? Meld het ons!

OrthoCad

Voor de orthodontische behandeling van onze patiënten maakt Beekpark Tandartsen gebruik van OrthoCad van Cadent en Insignia van Ormco. Deze software maakt het mogelijk, voorafgaand aan de behandeling alvast het uiteindelijke behandelresultaat 3D in beeld te brengen. Met behulp van deze computersoftware kan de tandarts de brackets bovendien veel nauwkeuriger en tegelijkertijd sneller aanbrengen dan met een conventionele methode mogelijk is. Door de precieze manier van aanbrengen zijn later weer minder vervolgafspraken nodig om de nodige aanpassingen te verrichten.

T-Scan

Met de T-Scan kunnen wij uw manier van dichtbijten in beeld brengen. Dit digitale apparaat mee het krachtenspel in uw mond. De wijze waarop uw boven en ondertanden op elkaar komen is erg belangrijk voor de gezondheid van uw gebit. Met de T-Scan kan de tandarts zien hoe uw tanden en kiezen elkaar raken (occlusie) en of uw occlusie en articulatie (de horizontale beweging van de onderkaak op de bovenkaak) goed in balans is.

Bekijk een video over de T-scan:

Afvalbeleid

In een tandartspraktijk wordt gewerkt met stoffen die het milieu kunnen belasten. Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid daarmee zo zorgvuldig mogelijk om te gaan. Beekpark Tandartsen werkt nauwkeurig volgens de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het Besluit Tandartspraktijken Milieubeheer.

 • Amalgaam
  In onze praktijk worden geen amalgaamvullingen bij patiënten aangebracht. Na het verwijderen van reeds bestaande amalgaamvullingen, worden deze verzameld in speciale amalgaamafscheiders. Regelmatig wordt het opgevangen amalgaam door een erkend inzamelaar afgevoerd in een milieubox.
 • Bedrijfsafvalwater
  Het afvalwater van de praktijk wordt slechts via de riolering afgevoerd, voor zover het geen snel bezinkende, gevaarlijke of stank veroorzakende stoffen bevat.
 • Medisch afval
  Microbiologisch besmet afval, injectienaalden en desinfecterende middelen worden door ons eveneens gescheiden ingezameld. Een bevoegd afvalverwerker zorgt voor afvoer en milieuverantwoorde verwerking ervan.
 • Overig afval
  Beekpark Tandartsen biedt oud papier, GFT-afval, plastic en metaal als gescheiden afval aan.

Meer weten?

Wij vertellen u graag meer over onze duurzame en innovatieve werkwijze.

Neem contact op