Huisregels

Om alles in de praktijk soepel en prettig te laten verlopen, hanteert Beekpark Tandartsen de volgende huisregels:

 • Bij ieder bezoek neemt u een geldig legitimatiebewijs en uw zorgpas mee.
 • Wijziging in verzekering, adres of medicatiegebruik geeft u tijdig door.
 • Bij voorgestelde behandelingen boven de € 250,- ontvangt u vooraf een begroting
 • Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.
 • U bent tenminste 5 minuten voor de behandeling aanwezig.
 • Wanneer u een afspraak wilt annuleren, doet u dit persoonlijk of telefonisch 48 uur van tevoren. Annuleringen per e-mail worden niet geaccepteerd.
 • Indien u een afspraak niet nakomt of korter dan 48 werkuren van tevoren telefonisch hebt geannuleerd, brengen wij de kosten van de geplande behandeling in rekening. Deze kosten omvatten de gereserveerde behandeltijd, behandelkamer en tandheelkundig personeel.
 • Beekpark Tandartsen maakt voor zijn facturering gebruik van de service van factureringsbedrijf Infomedics. Wilt u geen facturen ontvangen via Infomedics, dan dient u uw factuur na afloop van de behandeling middels pinbetaling te voldoen.
 • U bezoekt de praktijk tenminste 1 maal per jaar voor een gebitscontrole.
 • Bij een bezoek aan de behandelkamer zet u uw telefoon op stil. Zo kan u én de tandarts niet plotseling gestoord worden tijdens de behandeling.
 • Bij een bezoek aan de praktijk rookt u niet en neemt u geen huisdieren mee.
 • Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

Ons privacybeleid

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Neem contact op voor meer informatie of lees meer:

Privacybeleid